ورود account_circle بازی videogame_asset API code وبلاگ list

هوشمند توزیع کن!

تا

۴۰%

بهبود
 • افزایش مشتریان
 • توانمندی ناوگان
 • گسترش بازار
تا

۳۰%

صرفه‌جویی
 • زمان
 • مصرف سوخت
 • نیروی انسانی

فقط با روزی 100 ثانیه مسیرهای خود را بهینه کنید

بهینه سازی یکپارچه 10000 مشتری و 1000 وسیله نقلیه

بدون نیاز به سخت افزار گران ظاهر کاربرپسند و حرفه ای

کاهش 40% هزینه ی توزیع با استفاده از ترتیب و تخصیص

امکانات و خدمات ویژه برای مشتریان خاص و سازمانی

افزایش 43 درصدی مشتریان بدون ایجاد هزینه جدید

ارتباط در لحظه با مشتریان و رانندگان شبکه

کاهش 15% هزینه ی توزیع فقط اصلاح ترتیب بازدید

از توزیکو کمک بگیرید اگر

 • دنبال افزایش مشتریان خود هستید
 • برای افزایش درآمد خود برنامه ریزی می کنید
 • زمانبندی مسیرهای روزانه شما را کلافه کرده است
 • مشتریان شما بازه زمانی محدودی دارند
 • قصد افزایش شیفت کاری دارید

به توزیکو نیاز ندارید اگر:

 • ناوگان شما کمتر از سه وسیله نقلیه دارد
 • در برقراری ارتباط با سامانه های هوشمند مشکل دارید
 • برای افزایش درآمد خود برنامه ای ندارید
 • هزینه زیادی برای سوخت و زمان پرداخت نمی کنید